Prague Proms 2015

Prague Proms 2015

Již brzy • Coming Soon

Přátelé!

Moc všechny zdravím z Londýna, a se mnou značná část realizačního týmu Proms Prague. Ke spolupráci nás přizval Ennio Morricone, se kterým absolvujeme dvouměsíční evropské turné, a tak poslední detaily příprav letošního ročníku probíhají prostřednictvím elektronické pošty a nekonečných telefonických hovorů.

Zdá se, že vše dostává konkrétní obrysy a již brzo se podělíme o jména a projekty, které budete moci navštívit počátkem léta.

Těšíme se na vás, jako každý rok, a věřím, že nezklameme.

Váš
Jan Hasenöhrl

Dear Friends!

Warm greetings to you all from London, where I’m currently based along with a significant portion of the Prague Proms production team. Thanks to Ennio Morricone who invited us to collaborate with him, we are currently on a two-month European tour. Hence the final details of this year’s event are being made via electronic communication and endless telephone calls.

We’re pleased to report, however, that everything is starting to take shape and hope to share some of the names and projects taking place at the start of the summer shortly.

As is the case every year, we look forward to seeing you and trust that you won’t be disappointed with the programme offer.

Yours
Jan Hasenöhrl