Jiří Houdek

Jiří Houdek (nar. 1979) začínal s hrou na trubku pod vedením svého otce Mgr. Jiřího Houdka. Po absolvování Konzervatoře v Praze studoval na pražské Akademii múzických umění, svoje vzdělání si doplnil na několika mistrovských interpretačních kurzech u nás i v zahraničí pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů.  

Na jubilejním 30. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga v roce 1995 získal 1. místo nejen mezi našimi mladými interprety, ale i 1. cenu v mezinárodní soutěži. Sólisticky vystoupil s řadou našich orchestrů, např. s Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nebo Českým národním symfonickým orchestrem. Již v šestnácti letech bylo jeho umění zaznamenáno na CD (vyšlo v roce 1996) s nahrávkami sólových koncertů J. N. Hummela a J. Haydna a také Vivaldiho dvojkoncertu, který natočil se svým otcem. V roce 2014 byl přizván houslistkou Gabrielou Demeterovou k provedení Bachova Braniborského koncertu č. 2, jehož trubkový part patří mezi ty nejnáročnější. 

Od roku 1999 zastává post 1. trumpetisty Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a od roku 2008 působí rovněž jako 1. trumpetista orchestru Národního divadla v Praze. Pravidelně také hostuje v Seoul Philharmonic Orchestra a Solistes Européens Luxembourg. 

V roce 2018 mu vyšlo CD s nahrávkami děl barokních mistrů Františka Xavera Richtera, Leopolda Mozarta, Michaela Haydna a Jana Křtitele Nerudy, které natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Vojtěchem Spurným. Jeho zatím poslední CD Trumpet Masterpieces vyšlo v roce 2022 (Radioservis).

Od září roku 2022 je jedním ze členů Schagerl Artists. Na nástroje světoznámé rakouské firmy Schagerl v současné době hraje.