Richard Dreyfuss

Držitel Oscara a kdysi jeden z nejvšestrannějších a nejindividualističtějších amerických herců, se v současné době věnuje boji za lidská práva. Upozorňuje zejména na otázky informační politiky médií, legislativy a veřejného mínění. Ve svých přednáškách a článcích vyjadřuje své postoje k zachování soukromí, svobody slova, demokracie a odpovědnosti každého jedince. 
Na amerických školách usiluje o povzbuzení zájmu o výuku občanské výchovy. Je zakladatelem neziskové organizace www.TheDreyfussInitiative.org a vede celonárodní snahu o navrácení občanské výchovy do amerických škol: „Všichni mají právo znát, kým jsou a proč. Jasná a srozumitelná myšlenka patří spolu s čestným jednáním k základním kamenům morálky." (Citace z knihy Why I Love My Country)
Richard Dreyfuss také působí ve vzdělávacím výboru Americké advokátní asociace, již 12 let v radě Národního ústavního centra a je členem Rady pro zahraniční vztahy. Působil také jako vedoucí výzkumný poradce vysoké školy St. Antony při Oxfordské univerzitě.