Tobias Neubauer

Rakouský klavírista Tobias Neubauer studoval hru na klavír na Univerzitě Antona Brucknera v Linci u Svena Birche, Olega Marsheva, Nady Kecman a Tilla Alexandera Körbera. Obor vokální korepetice potom u Juliuse Drakea a Stacey Bartschové na Univerzitě múzických umění v Grazu. Jako laureát klavírní soutěže Paula-Salomon-Lindberga v Berlíně se zaměřuje na práci se zpěváky a v současnosti působí jako korepetitor na Univerzitě Antona Brucknera.