Manhattan Train

Přesunuto z 21. 10. 2020 na 21. 6. 2021.


Všechny návštěvníky, kteří měli na tento koncert zakoupeny vstupenky, budeme informovat prostřednictvím e-mailu, telefonu.


Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Váš tým ČNSO, ticket@cnso.cz

Z Nového světa

Smetanova síň Obecního domu,

Milovníkům symfonické hudby přinášíme díla dvou vrcholných romantiků, které po jisté období jejich života přitahovalo objevování Nového světa za Atlantikem.
V první půli zazní orchestrální suita Šeherezáda Nikolaje Andrejeviče Rimského – Korsakova. Tato geniální skladba, inspirovaná orientálními příběhy Tisíce a jedné noci, nastoupila od své premiéry v Petrohradě roku 1888 vítěznou cestu k srdcím posluchačů celého světa. Dnes lze jen těžko uvěřit, že autor nepřekonatelných melodií o sobě celý život tvrdil, že je diletantský námořní důstojník občas provozující nebo poslouchající hudbu.
Po přestávce budou mít diváci příležitost zaposlouchat se do jednoho z nejproslulejších symfonických děl všech dob. Dvořákova Novosvětská je legendou a symbolem. Její melodie (zvláště téma pomalé věty) řada Američanů dodnes považuje za jejich vlastní lidovou hudbu. Ve skutečnosti je však hudba této symfonie prostou výpovědí skladatelova stesku po rodné zemi.

Program

  • Šeherezáda, Op. 35
    Nikolaj Rimskij-Korsakov
  • Symfonie č. 9, „Novosvětská“
    Antonín Dvořák

 

Účinkující

Galerie